om foretagettjansterportfoljinspirationkontaktnyheter
 
home

Klicka i bilden. Håll ned musknappen och drag i sidled för att panorera runt i miljön. Tryck på "SHIFT" för att zooma in. Tryck på "CTRL" för att zooma ut. Släpp musknappen för att stanna panoreringen.

För att göra poolen mindre dominerande användes olika material trä till sittplatserna och sten runt poolen. Trädäcket gjordes också något högre än marken kring poolen för att skapa spänning på de annars plana och stora ytorna. De något rufsiga planteringarna mjukar upp triangelns strama form och förenar det nybyggda med den befintliga skogsmarken.

QTVR Klicka här för att gå tillbaka och välja ett annat panorama.

Klicka här för att ladda hem QuickTime